Download FP Resources

Kung gusto pang suriin, pag-aralan, o malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa Family Planning. mayroon kaming mga resources na maaaring i-download! Mayroon din kaming mga EP materials na maaari niyong gamitin tulad ng stickers!

“Ang Salamin” (Postpartum FP Animated Video)

Pag-isipan ang inyong FP options bago o matapos agad manganak! Panuorin ang animated video na ito upang malaman ang magiging benepisyo ng family planning sa iyo at sa iyong pamilya. Ikaw ba ay isang Healthcare Worker? Pwede ninyong ipakita ang video na ito sa health center o sa mga bagong mothers at mothers to be! Ipakita kung paano makakatulong ang FP sa kinabukasan ng pamilya.

“Ang Salamin” (Postpartum FP Animated Video)

Pag-isipan ang inyong FP options bago o matapos agad manganak! Panuorin ang animated video na ito upang malaman ang magiging benepisyo ng family planning sa iyo at sa iyong pamilya. Ikaw ba ay isang Healthcare Worker? Pwede ninyong ipakita ang video na ito sa health center o sa mga bagong mothers at mothers to be! Ipakita kung paano makakatulong ang FP sa kinabukasan ng pamilya.

Take Home Guide on Fertility Awareness Methods

Basahin ang Take Home Guide para malaman ang mga uri ng Fertility Awareness Methods at kung gaano ka-epektibo ang mga ito.

Take Home Guide on LAM

Basahin ang Take Home Guide para malaman ang tatlong kondisyon sa epektibong paggamit ng LAM at kung kailan dapat pumili ng bagong FP method.

Take Home Guide on IUD

Basahin ang Take Home Guide para malaman ang pagka-epektibo, benepisyo, at ilang paalala sa paggamit ng lUD.