FAMILY PLANNING METHOD

LAM

Para sa mga inang gustong gawin ang eksklusibong pagpapasuso

PAGKA-EPEKTIBO

98%

Mabisa sa limitadong panahon

LIBRE ITO! Libreng kumuha ng LAM sa mga klinika ng gobyerno o sakop ng PhilHealth!

MGA BENEPISYO SA PAGGAMIT NG IMPLANT

 • Protektado ka sa pagbubuntis. Makipaglambingan nang walang pag-aalala!

 • Hindi ka gagastos dito at walang side effect.

 • Hindi kailangan ng operasyon o anumang gamit.

PAANO ITO GAMITIN

Ikaw ay eksklusibong nagpapasuso. – Pinasususo mo ang iyong sanggol tuwing 4 na oras sa araw at kada 6 na oras sa gabi. Tanging gatas mo lamang ang kinukunsumo bilang pagkain ng sanggol (walang tubig, anumang inumin, o ibang pagkain).

Hindi pa bumabalik ang iyong regla.

Wala pang 6 na buwan ang iyong sanggol.

TANDAAN

 • !

  Planuhin ang pagkuha ng bagong uri ng FP nang ilang linggo matapos ang iyong panganganak. Importanteng pag-isipan ng maaga ang paggamit ng ibang uri ng FP bago bumalik ang iyong regla, o bago umabot ng 6 na buwan ang iyong sanggol, o bago ka tumigil sa eksklusibong pagpapasuso. Kumunsulta sa inyong doktor, nars o midwife kapag nasa 4 buwang gulang na ang sanggol mo o mas maaga pa, at pumili ng ibang uri ng FP na gagamitin.

MGA MALING AKALA TUNGKOL SA LAM
 • circle-x
  Ang LAM ay kayang gawin ng lahat ng babaeng bagong panganak
  May ilang Pinay na nahihirapan sa eksklusibong pagpapasuso ng 6 na buwan. Pwede silang gumamit ng ibang uri ng FP para maiwasan ang pagbubuntis.
 • circle-x
  Kailangan itigil ang pagpapasuso para makagamit ng ibang FP
  May ilang uri ng FP na pwede mong gamitin kapag hindi ka na protektado sa pagbubuntisng LAM gaya ng BTL (Bilateral Tubal Ligation), implat, UID, injectable, pills, condoms. Walang epekto ang mga ito sa iyong gatas o sa sanggol mo.
Mga karaniwang tanong tungkol sa LAM
Kailang pwede simulan ang LAM?

Pwede mo itong simulan pagkatapos ng iyong panganganak.

Epektibo ba ang LAM kung hindi ako direktang nagpapasuso at gumagamit lamang ng pump?

Kahit nakakapagpalabas ka ng gatas subalit hindi mo kasama ang iyong anak sa mahabang oras, hindi ito magiging gaanong epektibo upang maiwasan ang pagbubuntis.

Tawag na sa Usap Tayo sa Family Planning Helpline para makakuha agad ng ekspertong payo tungkol sa FP!

Usap Tayo sa FP Helpline:
09175970770 | 09988652810

Hanapin ang Pinakamalapit na Health Center o Clinic

Hindi pa sigurado sa FP mo? I-take ang Family Planning Quiz para mahanap ang FP na swak sa'yo!