Contact Us

Para sa impormasyon at serbisyo sa Family Planning, mga katanungan ukol sa sekswalidad, at mag-report ng insidente ng karahasan laban sa kababaihan at bata, maaari kayong tumawag sa mga sumusunod na numero o magpadala ng email

POPCOM Family Wellness Clinic (PFWC)

Acacia Lane, Extension Welfareville Compound, Mandaluyong, Metro Manila

09189234912, 09173756721, 0287829284

Bukas Lunes-Biyernes,
7am-4pm

 • POPCOM CENTRAL OFFICE

  • (0917) 597 0770
  • (0998) 865 2810
 • NATIONAL CAPITAL REGION

  • (0961) 743 2337
  • (0927) 299 8764
 • CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

  • (0927) 076 0881
  • (0929) 824 6598
  • (074) 444 5212
 • REGION I

  • (0912) 525 3464
  • (0995) 739 5142
 • REGION II

  • (0936) 723 1145
 • REGION III

  • (0943) 572 9488
  • (0936) 290 5209
 • REGION IV-A CALABARZON

  • (0917) 110 0499
  • (0917) 122 7434
  • (0917) 146 8825
 • REGION IV-B MIMAROPA

  • (0943) 829 4732
  • (0906) 079 7431
  • (0915) 682 0072
 • REGION V

  • (0995) 967 5127
  • (0949) 481 5018
  • (0933) 115 0431
  • (052) 480 5478
 • REGION VI

  • (0961) 020 6483
 • REGION VII

  • (0936) 972 6551
  • (0995) 125 5385
  • (0925) 877 4110
  • (0926) 729 1315
  • (032) 2346 4963
 • REGION VIII

  • (0951) 365 5984
  • (0951) 365 5998
  • (0916) 441 2693
 • REGION IX

  • (0926) 583 2171
  • (0916) 235 3554
  • (0919) 854 3228
  • (0997) 791 4164
 • REGION X

  • (0909) 914 9735
  • (0997) 128 1482
 • REGION XI

  • (0927) 172 5938
  • (082) 392 3990
 • REGION XII

  • (0927) 285 3719
  • (0947) 482 9594
 • CARAGA

  • (0951) 041 9159
  • (0995) 155 0746